Certifikačné spoločnosti:

Systém riadenia kvality certifikovaný podľa ISO 9001:2008 Kolektory testované vo Fraunhofer Institut Solare Energiesysteme Freiburg Kolektor H310 certifikovaný podľa pravidiel Solar Keymark Kolektory testované v Bodycote, Ontario, Kanada Kolektory testované v Arsenal Research Viedeň Austrian Institute of Technology Der blaue Engel Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. TSÚ Piešťany, š.p.

Príklad zapojenia solárnej zostavy s plochými kolektormi
Ako funguje solárno-termický systém?

V solárnych kolektoroch sa pôsobením slnečnej energie zohrieva teplonosná kvapalina, ktorá je odvádzaná cez rozvody do solárneho výmenníka tepla v ktorom je teplo odovzdané vode napr.: v bojleri, bazéne, alebo vykurovacej sústave. Ochladená teplonosná kvapalina sa vracia späť do solárnych kolektorov pomocou obehového čerpadla ovládaného regulátorom, kde sa opäť nahrieva a tento kolobeh sa opakuje.

Ohrev vody zabezpečuje v domácnosti počas 7 - 9 mesiacov v roku.
Počas zvyšných mesiacov roka alebo v prípade zlého počasia, keď nie je dostatok slnečnej energie, nasleduje prostredníctvom záložného zdroja (vykurovací kotol, elektrická špirála, tepelné čerpadlo, krb, kachľová pec) dohrievanie vody na požadovanú teplotu.
Domácnosť tak ročne ušetrí 60 - 70% nákladov na ohrev vody.
Inštalácia takéhoto ekologického zdroja tepla zároveň prispieva k zníženiu spotreby fosílnych palív a k zlepšeniu kvality ovzdušia.

Solárne zostavy obsahujú všetky komponenty, ktoré sú potrebné pre spoľahlivú a bezpečnú činnosť:

•  vysokokvalitné slnečné termické kolektory s dlhou životnosťou,
•  pripojovacie a odvzdušňovacie prvky,
•  hliníkovú konštrukciu na bezpečné upevnenie kolektorov (na šikmú strechu nad krytinu, na
    šikmu strechu so zabudovaním do krytiny, na rovnú strechu alebo na rovnú plochu),
•  solárny bojler ohrievaný troma zdrojmi tepla (solár, elektrina, kotol),
•  elektornický regulátor,
•  čerpadlovú jednotku s prietokomerom a bezpečnostným ventilom,
•  expanznú nádobu,
•  nemrznúcu teplonosnú kvapalinu,
•  izolované antikorové vlnovcové potrubie a ďalšie komponenty.


Popis zloženia plochého kolektora

Varianty montáže plochých kolektorovZdroj: thermo|solar Žiar s.r.o.

© 2015  SOLAR ENERGO s.r.o.