Certifikačné spoločnosti:

Systém riadenia kvality certifikovaný podľa ISO 9001:2008 Kolektory testované vo Fraunhofer Institut Solare Energiesysteme Freiburg Kolektor H310 certifikovaný podľa pravidiel Solar Keymark Kolektory testované v Bodycote, Ontario, Kanada Kolektory testované v Arsenal Research Viedeň Austrian Institute of Technology Der blaue Engel Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. TSÚ Piešťany, š.p.

Typy plochých kolektorov od spoločnosti    

TS 300 Vertikálny kolektor vhodný pre väčšinu aplikácií solárnych systémov (ohrev pitnej vody, ohrev bazénov, sezónna podpora vykurovania). Kolektory sa spájajú paralelne, max. 10 kolektorov v jednom rade.
technické údaje, cena
TS 330/M (horizontálny) Od svojho predchodcu (TS 330) sa líši najmä vnútorným usporiadaním medených rúrok - meandrom.Inštaluje sa v horizontálnej polohe. Kolektory sa spájajú paralelne, max. 5 kolektorov v jednom rade.
technické údaje, cena
TS 350 Plochý kolektor s nízkym hydraulickým odporom, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom a samoťažné systémy.
Inštaluje sa vo vertikálnej polohe. Kolektory sa spájajú paralelne, max. 10 kolektorov v jednom rade.
technické údaje, cena
TS 500 Plochý kolektor, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom so zväčšenou pôdorysnou plochou (oproti TS 300). Inštaluje sa vo vertikálnej polohe. Kolektory sa spájajú paralelne, max. 8 kolektorov v jednom rade.
technické údaje, cena
TS 400 (vákuový) Unikátny plochý vákuový kolektor, určený na špeciálne aplikácie, ktoré vyžadujú vyššie výstupné teploty alebo vyšší energetický zisk počas chladných mesiacov (interierové bazény, priemyslené aplikácie, solárne chladenie, odsoľovanie morskej vody). Kolektory sa spájajú paralelne, max. 10 kolektorov v jednom rade.
technické údaje, cena

TS 300

Plochý kolektor s rúrkovými alebo prírubovými vývodmi určený na vertikálnu montáž v solárnych systémoch s obehovým čerpadlom. Pozostáva z kompaktnej lisovanej skrine, v ktorej je pomocou zasklievaceho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov upevnené bezpečnostné solárne sklo. Do platne absorbéra z tvarovaného Al-Mg plechu s vysokoselektívnou konverznou vrstvou je zalisovaný meander z medenej rúrky.
Kolektory sa spájajú paralelne, v jednom rade najviac 10 kusov.Popis štruktúry kolektora.


Technické údaje kolektora TS 300
Pôdorysná plocha 2,03 m2
Absorpčná plocha 1,78 m2
Spojovací rozmer 1040 x 2040 mm
Hmotnosť 36,1 kg
Kvapalinový obsah 1,57 l
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny 600 kPa
Odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny 30 - 100 l/hod. na jeden kolektor
Pripojovacie vývody - rúrkové (Cu), Ø 18x0,8 mm
- prírubové, Ø 26 mm
Puzdro teplotného snímača pre senzor Ø 6 mm
Krycie sklo solárne bezpečnostné, hrúbka: 4 mm
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu
Tepelná izolácia minerálna plsť
Selektívna konverzná vrstva ALOx (čierny)
Slnečná absorbivita αAM1.5 95 %
Tepelná emisivita pri ε82ºC 13 %
Optická účinnosť 81 %
Doporučená pracovná teplota pod 100ºC
Kľudová teplota
(pri žiarení 1000 W/m2 a teplote okolia 30ºC)
190ºC
Minimálny ročný energetický zisk
z 1 m2 plochy kolektora podľa metodiky RAL UZ 73 *
525 kWh/m2rok
Priemerný ročný energetický zisk na kolektor* 935 kWh/rok
* energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok.TS 330/M (horizontálny)

Nový typ horizontálneho kolektora, ktorý sa od svojho predchodcu (TS 330) líši najmä vnútorným usporiadaním medených rúrok - meandrom.
Plochý kolektor je určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom. Inštaluje sa v horizontálnej polohe. Kolektory sa spájajú paralelne, maximálne 5 kolektorov v jednom rade.
Dodáva sa s prírubovými vývodmi (pripájajú sa k hydraulickému okruhu rýchlospojkami ø26 mm) alebo s vývodmi z Cu rúrky ø18x0,8 mm (pripájajú sa k hydraulickému okruhu spájkovaním) alebo s prírubovými vývodmi (pripájajú sa k hydraulickému okruhu prievlečnou maticou).
Konštrukcia: Kompaktná lisovaná skriňa z Al-Mg plechu, v ktorej je upevnené bezpečnostné solárne sklo pomocou zasklievacieho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov.
Absorbér: Tvarovaný hliníkový plech so selektívnou konverznou vrstvou, ktorý obopína meander z medenej rúrky.


Technické údaje kolektora TS 330M
Pôdorysná plocha 2,03 m2
Absorpčná plocha 1,78 m2
Apertúrna plocha 1,78 m2
Spojovací rozmer 1040 x 2040 mm
Hmotnosť 36,5 kg
Kvapalinový obsah 1,5 l
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny 600 kPa
Odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny 30 - 100 l/hod. na jeden kolektor
Pripojovacie vývody - rúrkové (Cu), Ø 18x0,8 mm
- prírubové, Ø 26 mm
- prírubové s prievlečnou maticou
Puzdro teplotného snímača pre senzor Ø 6 mm
Krycie sklo solárne bezpečnostné, hrúbka: 4 mm
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu
Tepelná izolácia minerálna plsť
Selektívna konverzná vrstva ALOx (čierny)
Slnečná absorbivita αAM1.5 95 %
Tepelná emisivita pri ε82ºC 13 %
Optická účinnosť 81 %
Doporučená pracovná teplota pod 100ºC
Kľudová teplota
(pri žiarení 1000 W/m2 a teplote okolia 30ºC)
189ºC
Minimálny ročný energetický zisk
z 1 m2 plochy kolektora podľa metodiky RAL UZ 73 *
525 kWh/m2rok
Priemerný ročný energetický zisk na kolektor* 935 kWh/rok
* energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok.TS 350

Plochý kolektor s nízkym hydraulickým odporom, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom a samoťažné systémy.

Inštaluje sa vo vertikálnej polohe. Kolektory sa spájajú paralelne, maximálne 10 kolektorov v jednom rade.
Dodáva sa s prírubovými vývodmi (pripájajú k hydraulickému okruhu rýchlospojkami ø26 mm) alebo s vývodmi z Cu rúrky ø18x0,8 mm (pripájajú k hydraulickému okruhu spájkovaním) alebo s prírubovými vývodmi (pripájajú k hydraulickému okruhu prievlečnou maticou).

Konštrukcia: Kompaktná lisovaná skriňa z Al-Mg plechu, v ktorej je upevnené bezpečnostné solárne sklo pomocou zasklievacieho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov.

Absorbér: Tvarovaný hliníkový plech so selektívnou konverznou vrstvou, ktorý obopína medené rúrky v lýrovom usporiadaní.


Technické údaje kolektora TS 350
Pôdorysná plocha 2,03 m2
Absorpčná plocha 1,708 m2
Apertúrna plocha 1,78 m2
Spojovací rozmer 1040mm
Hmotnosť 36,8 kg
Kvapalinový obsah 1,7 l
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny 600 kPa
Odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny 50 - 200 l/hod. na jeden kolektor
Pripojovacie vývody - rúrkové (Cu), Ø 18x0,8 mm
- prírubové, Ø 26 mm
- prírubové s prievlečnou maticou
Puzdro teplotného snímača pre senzor Ø 6 mm
Krycie sklo solárne bezpečnostné, hrúbka: 4 mm
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu
Tepelná izolácia minerálna plsť
Selektívna konverzná vrstva ALOx (čierny)
Slnečná absorbivita αAM1.5 95 %
Tepelná emisivita pri ε82ºC 13 % ALOx
Optická účinnosť 80,2 %
Doporučená pracovná teplota pod 100ºC
Kľudová teplota
(pri žiarení 1000 W/m2 a teplote okolia 30ºC)
175,6ºC
Minimálny ročný energetický zisk
z 1 m2 plochy kolektora podľa metodiky RAL UZ 73 *
525 kWh/m2rok
Priemerný ročný energetický zisk na kolektor* 935 kWh/rok
* energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok.TS 500

Plochý kolektor, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom so zväčšenou pôdorysnou plochou (oproti TS 300).

Inštaluje sa vo vertikálnej polohe. Kolektory sa spájajú paralelne, maximálne 8 kolektorov v jednom rade.
Dodáva sa s prírubovými vývodmi, ktoré sa pripájajú k hydraulickému okruhu rýchlospojkami ø26 mm.

Konštrukcia: Kompaktná lisovaná skriňa z Al-Mg plechu, v ktorej je upevnené bezpečnostné solárne sklo pomocou zasklievacieho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov.

Absorbér: Tvarovaný hliníkový plech so selektívnou konverznou vrstvou, ktorý obopína meander z medenej rúrky.


Technické údaje kolektora TS 500
Pôdorysná plocha 2,53 m2
Absorpčná plocha 2,26 m2
Spojovací rozmer 1290 mm
Hmotnosť 44,6 kg
Kvapalinový obsah 1,72 l
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny 600 kPa
Odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny 30 - 100 l/hod. na jeden kolektor
Pripojovacie vývody - prírubové, Ø 26 mm
Puzdro teplotného snímača pre senzor Ø 6 mm
Krycie sklo solárne bezpečnostné, hrúbka: 4 mm
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu
Tepelná izolácia minerálna plsť
Selektívna konverzná vrstva ALOx (čierny)
Slnečná absorbivita αAM1.5 95 %
Tepelná emisivita pri ε82ºC 13 %
Optická účinnosť 81 %
Doporučená pracovná teplota pod 100ºC
Kľudová teplota
(pri žiarení 1000 W/m2 a teplote okolia 30ºC)
196ºC
Minimálny ročný energetický zisk
z 1 m2 plochy kolektora podľa metodiky RAL UZ 73 *
525 kWh/m2rok
Priemerný ročný energetický zisk na kolektor* 1185 kWh/rok
* energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok.TS 400 (vákuový)

Plochý vysokovýkonný slnečný kolektor s vákuovou izoláciou. Vaňa kolektora je vylisovaná z plechu korózne odolnej hliníko-horčíkovej zlatiny. Spájanie rýchlospojkami vylučuje použitie letovania, skrutkovania a iných pracných štandardných technológií montáže potrubí. Integrácia zberných rúr v kolektoroch využíva vynikajúce izolačné vlastnosti vákua a zjednodušuje montáž.
Kolektory sa spájajú paralelne, v jednom rade najviac 10 kusov.
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. ako prvý a zatiaľ jediný výrobca plochých kolektorov na svete využíva výhody vákuovej izolácie. To zaručuje ich mimoriadne dlhú životnosť, ktorá je dvojnásobkom životnosti kolektorov s nevákuovou izoláciou. Priemerný ročný energetický zisk TS 400 je približne o 20 až 30% vyšší ako u porovnávateľného nevákuového plochého kolektora.


Výhody tohto typu kolektora:

•  Vákuum v kolektore:
     - vylučuje možnosť koróznej degradácie vysokoselektívnej konverznej vrstvy absorbéra
     - zaisťuje vysokú energetickú účinnosť aj pri nízkych vonkajších teplotách a malej intenzite
       slnečného žiarenia

•  Konštrukcia zaisťuje:
     - konštantný výkon počas mimoriadne dlhej životnosti
     - vylučuje možnosť zaprášenia a orosenia vnútorného priestoru kolektora

•  Zabudované prívodné a zberné potrubie:
     - znižuje tepelné straty vplyvom vákuovej izolácie

•  Rýchlospojky pre kvapalinové a vákuové potrubie:
     - zjednodušujú a urýchľujú montáž
     - zaručujú tesnosť spojov počas celej životnosti kolektorov

•  Konštrukčné diely kolektora:
     - sú z materiálov s vysokou odolnosťou voči korózii, vyšším teplotám a ultrafialovému
       žiareniu

•  Kvalita:
     - potvrdená renomovanými európskymi skúšobňami

•  Patentová ochrana:
     - zaistená vo všetkých priemyselne významných štátoch sveta

•  Energia a ekológia:
     - vyrába teplo takmer bez potreby ďalšej energie
     - energia spotrebovaná na výrobu kolektora sa vráti za necelé 2 roky
       (tzv. energetická návratnosť)

Technické údaje kolektora TS 400
Pôdorysná plocha 2,03 m2
Absorpčná plocha 1,7 m2
Spojovací rozmer 1040 x 2040 mm
Hmotnosť 45,3 kg
Kvapalinový obsah 1,6 l
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny 600 kPa
Odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny 30 - 100 l/hod. na jeden kolektor
Pripojovacie vývody prírubové, Ø 40 mm
Puzdro teplotného snímača pre senzor Ø 6 mm
Krycie sklo solárne bezpečnostné, hrúbka: 4 mm
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu
Tepelná izolácia vákuum (100 Pa)
Selektívna konverzná vrstva TS400: ALOx (čierny),
TS400H: etaplus (BlueTec) (modrý)
Slnečná absorbivita αAM1.5 95 %
Tepelná emisivita pri ε82ºC 13 % ALOx (čierny),
5 % etaplus (BlueTec) (modrý)
Optická účinnosť 81 %
Doporučená pracovná teplota nad 100ºC
Kľudová teplota
(pri žiarení 1000 W/m2 a teplote okolia 30ºC)
224ºC
Minimálny ročný energetický zisk
z 1 m2 plochy kolektora podľa metodiky RAL UZ 73 *
525 kWh/m2rok
Priemerný ročný energetický zisk na kolektor* 1130 kWh/rok
* energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok.Vnútorná štruktúra kolektora TS 300 a TS 310

  1. Kolektorová skriňa - výlisok z jedného kusu korózne vysoko odolného Al-Mg plechu.
  2. Patentované rýchlospojky - pre rýchlu a spoľahlivú montáž bez spájkovania.
  3. Rám z eloxovaného hliníka - dokonalé spojenie kolektorovej skrine so solárnym sklom.
  4. Solárne bezpečnostné sklo - 4 mm hrubé kalené sklo s vysokým prestupom slnečného žiarenia.
  5. Teplonosné medené potrubie zalisované do absorbéra.
  6. Tesnenie zabraňuje vniknutie vody alebo nečistôt do kolektora.
  7. Absorbér so špeciálnou selektívnou konverznou vrstvou, ktorá výborne pohlcuje slnečné žiarenie a minimalizuje vyžarovanie tepla do okolia.
  8. Minerálna tepelná izolácia.

Varianty montáže kolektorov

Zdroj: thermo|solar Žiar s.r.o.

© 2015  SOLAR ENERGO s.r.o.